สินค้าของเรา

รวมสินค้าของเรามากมายเกี่ยวกับการตกแต่งในโรงแรมเช่น ของใช้ในโรงแรม , ตู้เก็บของ ฯลฯ
WB01 - ผนังหุ้มหนัง
WB02 - ผนังหุ้มหนัง
WB03- ผนังหุ้มหนัง
WB04 - ผนังหุ้มหนัง
T0092 half bookcase
T0091 side table
T0047 working table
S0181 bookcase
S0183 half shelf with drawer
T0094 working table
T0093 console table
S0182 partition shelf
T0013 Working Table
S0016/2 sideboard
S0015/1 sideboard
T0002 Console Table
T0041/2 side table
S0016/4 sideboard
T0063 console table
S0117 book shelf
C0021 Chair with armrest
C0020 Classic Chair
C0019 lounge chair
C0027 Bar chair
T0034/1 โต๊ะข้างพร้อมล...
S0072 ตู้เก็บเครื่อง...
S0075 ตู้เก็บเครื่อง...
S0037 ตู้เสื้อผ้า
DT009 - ถาดลิ้นชักหนัง
DT010 - ถาดหนัง
DT011 - ถาดเครื่องประด...
DT012 - ถาดเก็บของ